Ing. Viktor Baláž
Pastor sboru
Bc. Jan Bubík
Vedoucí Royal Rangers
Ing. Pavel Vik
Vedoucí
Lucie Balážová
Služba ženám, služba dětem