Ing. Viktor Baláž
Pastor sboru


Bc. Jan Bubík
Vedoucí Royal Rangers


Josef Kohoutek
Vedoucí

 Tomáš Valer
Vedoucí


Pavel Vik
Vedoucí


Lucie Balážová
Služba ženámAlena Brtníková
Služba dětem