Naše Vize

Přinášet evangelium

  • Naší touhou je přinášet evangelium lidem nejen ve Vyškově, ale celém okolí. Usilujeme o založení nových sborů -  Kojetín, Rousínov.

Přinášet změnu

  • Naší touhou je podílet se na proměně naší společnosti. Nejsme spokojeni s morálním a duchovním stavem České Republiky. Chceme být církví, která je součástí společnosti a může ji pozitivně ovlivnit.

Hodnoty sboru

Boží přítomnost

  • Církev není lidskou organizací, ale byla ustanovena Bohem. Bez přítomnosti a působení Ducha svatého v našich životech a setkáních by církev ztratila smysl. Toužíme být církví, kde se lidé mohou s Bohem osobně setkat a jejich životy mohou být proměňovány.

Naděje a radost

  • Církev je místem, kde mohou nevěřící lidé najít Boha, který je zdrojem naděje a radosti. Chceme být církví, která se učí vidět potřeby druhých lidí a přinášet jim naději, povzbuzení a praktickou pomoc.

Vztahy a přátelství

  • Církev tvoří lidé. Ježíš se zajímal o jednotlivce a jeho silnou charakteristikou je láska.  Chceme být církví, kde není nikdo přehlížen, ale může být součástí láskyplných vztahů. Chceme vytvářet prostředí pro hodnotné vztahy.

Rodina

  • V dnešní době je hodnota rodiny často napadána. Jsme církví, která je přesvědčena o její důležitosti pro zdravé fungování společnosti. Chceme být církví, která podporuje zdravý rodinný život formou poradenství, zábavy a neformálních setkání pro manžele, rozvedené a děti.