I o tomto bude listopadová série
Na čem v životě skutečně záleží, čemu má smysl věnovat čas, finance a další zdroje?
Každý je zván, vždy v neděli od 9:30 v Křesťanském Centru.
Místo PRO TEBE :)
Nové video mládeže