Darovat naději....

Život může být opravdu krásný a plný pěkných vzpomínek. Zároveň však přináší situace, které nejsou snadné - ztráta zaměstnání, neúspěch v podnikání, rodinné neshody, těžkosti ve výchově dětí, zdravotní problémy. V takových situacích hledáme pomoc. Mít naději v "beznadějných" situacích je velmi důležité a přináší nám sílu jít dál a někdy se odrazit  dokonce od pomyslného dna.

Chceme být církví, která přináší slova naděje, povzbuzení, smyslu života a pokud je to možné, tak i praktickou pomoc.

Jsme církví, která věří, že hlavním zdrojem naděje je sám milující Bůh. Osobní víra v Ježíše Krista přináší naději a pokoj. Boží láska, milost a principy pro život dané Bohem v Bibli jsou velkou pomocí pro život každého člověka. Víra v Boha není jen pouhou "berličkou" pro slabé lidi, ale reálnou pomocí pro každého člověka, který pomoc od Boha začne hledat. 

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15:13 

Jsme církví, která chce vidět potřeby lidí okolo sebe. Věříme, že můžeme být pomocí pro rodiny, manželství i jednotlivce. Jsme církví, která pomáhá nejen ve Vyškově a okolí, ale usilujeme přinášet naději i v zemích, kde je mnohonásobně nižší sociální úroveň či jsou pronásledování křesťané.

Nejsme dokonalá a všemohoucí církev. Neumíme vyřešit každý problém, ale věříme v živého Boha, který má moc proměnit i neřešitelné situace.  Srdečně Vás zveme mezi nás – na bohoslužbu, biblickou skupinku, programy pro děti, mládež, rodiny či na osobní návštěvu.

Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme - vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný. Židům 10:23 

Podporované projekty