V roce 1991 se ve Vyškově začalo scházet několik mladých křesťanů, kteří se připojili ke sboru Apoštolské církve v Brně a začali pracovat jako její misijní stanice.

Dne 1.10.1995 byl ustanoven samostatný sbor. V současnosti naši církev navštěvuje přibližně 100 dospělých a dětí ve Vyškově a na našich misijních stanicích v Kojetíně, Ivanovicích na Hané a Rousínově. K 1.9.2014 jsme ustanovili nový sbor v Bučovicích.

Jsme součástí Apoštolské církve v ČR.

Náš cíl

Rádi bychom byli církví, která je mezi lidmi a je pro současnou společnost prospěšná.

Rádi bychom byli církví, která pomůže vztah lidí ke křesťanství a církvi pozitivně ovlivnit.

Rádi bychom vytvářeli prostředí pro hodnotné vztahy, zdravý rodinný život a duchovní nasměrování.

Rádi bychom lidem na Vyškovsku předávali radostnou zprávu o Boží lásce a milosti, oběti Ježíše Krista, odpuštění hříchů a věčném životě. Nechceme však naplňovat jen duchovní potřeby člověka, ale také být pomocí v běžných životních situacích.

Naší touhou je "DAROVAT LIDEM NADĚJI", která v dnešní době často chybí.

Apoštolská církev v ČR

Státem registrovaná církev sdružující sbory letničních křesťanů v České republice. Patří k evropskému společenství Pentecostal European Fellowship a je součástí světové letniční církve Assemblies of God.

Svou věroukou patří mezi protestantské církve. Navazuje na učení reformace (M.J.Hus, M.Luther, J.A.Komenský). Nečiní si nárok, že je jedinou správnou církví. Ostatní křesťanské církve respektuje a váží si jejich služby.

Je součásti hnutí usilujícího o duchovní obrodu církve a národa, hnutí otevřeného pro působení Ducha svatého skrze duchovní dary.

Je otevřená pro všechny, kteří přijali Ježíše Krista do svého života jako svého osobního Pána a Spasitele, poznali Boží lásku a milosrdenství, a chtějí se o své osobní zkušenosti dělit s druhými. Zároveň je církví, která chce Boží lásku a zprávu o záchraně člověka přibližovat všem lidem.

Věroučně v plnosti přijímá Apoštolské vyznání víry.

Naše historie