V roce 2000 jsem pracoval na Vojenském finančním úřadu v Kroměříži, kde jsem byl vedoucím oddělení. Náhle přišlo rozhodnutí od ministra obrany, že se budou naše místa rušit a musíme si hledat nové místo. Nebylo to nic příjemného, ale takový je život. S manželkou jsme se začali modlit za Boží zaopatření a řešení do této situace. Již delší dobu jsme si přáli, abych mohl pracovat ve Vyškově, kde jsme bydleli. Během několika týdnů modliteb jsem dostal různé nabídky v Olomouci, Praze, ale vždy jsem odmítl. Věřili jsme, že Bůh má pro mě něco přímo ve Vyškově. A skutečně poslední nabídka přišla náhle od ředitele Vojenského finančního úřadu, kde jsem se následně stal zástupcem ředitele a mohl tak konečně pracovat ve Vyškově. Bůh naplnil více, než jsme si dokázali představit a očekávat. Uvědomili jsme si, že je důležité být před Bohem upřímný, důvěřovat mu a hledat Boží vůli.

Viktor