Naše pravidelné i nepravidelné programy jsou přístupné všem lidem, kteří mají zájem se jich účastnit. Každý je srdečně zván bez ohledu na  národnost, rasu či náboženské vyznání. Setkání se odehrávají  v příjemném prostředí Křesťanského centra Vyškov (či v prostorách na misijních stanicích) v přátelském a neformálním duchu.