Royal Rangers je mezinárodní křesťanská organizací, která pracuje zejména s dětmi základní školy. V ČR působí od roku 1993 a má více než 1200 členů v asi 50 městech.

Ve Vyškově funguje od roku 2007 a nyní se schází oddíly ve Vyškově, Rousínově a Bučovicích. Na pravidelných týdenních setkáních se učí děti praktické dovednosti (zacházení s nářadím, uzly, stavění stanu), rozvíjí teoretické znalosti (o přírodě, techniky, Biblické příběhy) a mají také dostatek prostoru pro hry a zábavu.

V průběhu roku jsou další doplňkové aktivity - dětská odpoledne, víkendové pobyty, exkurze, příměstský či pobytový tábor.

Velký důraz je kladen na celkový rozvoj dětí ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, sociální, duševní a duchovní. Děti jsou vedeny k utužování kladných vlastností s důrazem na zdravý a plnohodnotný život, život bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech. Pomáháme dětem rozvíjet jejich nadání a budovat vzájemné kamarádství.