Na našich bohoslužbách je srdečně vítán každý návštěvník. Bohoslužby nejsou určeny pouze pro věřící křesťany, ale naopak jsou otevřeným setkáním i pro ty, kteří chtějí "nahlédnout" jen ze zajímavosti nebo hledají víru v Boha a odpovědi na otázky smyslu života.

Součástí bohoslužeb jsou duchovní písně v moderním stylu. Často se stává, že právě písně nově příchozí lidi osloví a líbí se jim. Hlavním částí je biblické poselství (kázání), které usilujeme předávat živě, aktuálně a srozumitelně. Není vyjímkou doprovodná prezentace či video. Tato poselství je si možné následně poslechnout na našich webových stránkách v sekci "Média". Nezbytnou součástí jsou také svědectví ze života s Bohem, Božím jednání a vyslyšení modliteb. Lidé tak mohou být vzájemně povzbuzeni a vidět praktický dopad víry v Ježíše Krista ve svém životě. Přejeme si, aby také Bůh na bohoslužebě jednal skrze modlitby za nemocné a praktické potřeby. Přestože naše bohoslužby mají svůj vnitřní řád, tak usilujeme o působení Ducha svatého, které průběh bohoslužeb směruje.

Na bohoslužbě nazapomínáme ani na děti, pro které máme po bloku písní připraven samostatný program v dětské místnosti. Také pro maminky s miminky máme připravenu místnost, kde se mohou starat o děti a současně poslouchat přenos audia z hlavního sálu.

Velmi důležitou součástí nedělního setkání je čas po skončení bohoslužby. Naše prostory jsou přizpůsobeny tak, aby spolu lidé mohli ještě zůstat a povídat si. Můžete využít nabídky našeho minibaru a společný čas si zpříjemnit kávou (máme skvělý presovač :)) či párkem v rohlíku připraveným naší mládeží. 

A teď už chybí Vaše návštěva u nás. Rádi Vás uvidíme v neděli od 9:30.