Biblické skupinky nebo skupinky po domácnostech jsou nezbytnou součástí velké části křesťanských církví. Umožňují setkání v menším počtu lidí, které buduje hlubší přátelství. Také domácí prostředí pomáhá k vytvoření přátelské atmosféry. Součástí setkání jsou písně, modlitby, ale hlavní častí je diskuse o nedělním kázání či jiném biblickém tématu. Důležité na těchto setkání je také možnost vzájemné rady a pomoci. Také na těchto setkáních je vítán kdokoliv, kdo by se rád o křesťanské víře více dozvěděl.